Kirwan

1979, i november, grundade Lawrence T. Kirwan Sr företaget tillsammans med sin hustru Jean. Som instrumentmakare och chef för tillverkningen startade han företaget i familjens källare. Snart växte företaget och flyttade verksamheten 1980 till en gammal skofabrik i Rockland, MA, USA.  Kirwan är fortfarande ett familjeföretag och huvudprodukterna är Diatermiutrusning och tillbehör till dessa. Vi hoppas att de kommer att CE-märka sin diatermiapparat Aura inom en snar framtid!

Årgus har varit deras representant i Sverige sedan 2000.

  • Diatermipincetter

  • Diatermipennor

  • Sladdar till Diatermi


WebIT.se