MicroPulse

MicroPulse tillåter vävnaden att svalna mellan laserpulser, minimera och förebygga vävnadskador. Behandlingsrisker reduceras eller elimineras, med ökad patientkomfort jämfört med CW-behandling.
MicroPulse tillåter foveainvolverade ödem, detta då vi inte skapar termisk spridning eller ärrbildning.
MicroPulse är patenterat och finns endast i lasrar från Iridex.

MP3- MICROPULSE VID GLAUKOM

En helt ny transskleral glaukomprobe som arbetar med MicroPuls.Eftersom behandlingen inte är destruktiv kan vi behandla tidigare i sjukdomsstadiet. Man kan dessutom repetera behandlingen om så skulle behövas.

MLT- MICROPULSE LASER TRABEKELEKTOMI

Iridex IQ532 och IQ577 med micropulse, kan förutom att de används till retina och makula behandlingar, även användas vid glaukom och kammarvinkelbehandling.
Som alltid med micropulse kan du återbehandla vid behov.

VD
Jonny Wiberg
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 070 – 576 92 02
E-post: jonny@argusmedicinteknik.se

CFO
Eva Holm-Wiberg
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 070-322 04 47
E-post: eva@argusmedicinteknik.se

KUNDANSVARIG
Carolina Holm
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 073-511 56 32
E-post: carolina@argusmedicinteknik.se

FÖRSÄLJNINGSANSVARIG
Carl-Johan Holm
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 073-544 24 42
E-post: carl-johan@argusmedicinteknik.se