Nationella och Internationella möten

27-29 Maj Ögondagarna- Stockholm (Utsällare, monter 34)
14-16 Oktober Ögonäkarföreningens Årsmöte- Malmö(Utställare)

RÅDGIVARE/FÖRSÄLJNING
Jonny Wiberg
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 070 – 576 92 02
E-post: jonny@argusmedicinteknik.se

VD/FÖRSÄLJNING
Carl-Johan Holm
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 073-544 24 42
E-post: carl-johan@argusmedicinteknik.se