Nationella och Internationella möten

14-16 Maj Ögondagarna- Göteborg (Uställare)
2-4 Oktober Ögonäkarföreningens Årsmöte- Örbero(Utställare)

VD
Jonny Wiberg
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 070 – 576 92 02
E-post: jonny@argusmedicinteknik.se

FÖRSÄLJNING
Carl-Johan Holm
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 073-544 24 42
E-post: carl-johan@argusmedicinteknik.se