Paul Glaucoma Implant

Ett dränage vid glaukom utformad för att reglera det intraokulära trycket i patientens ögon och begränsar ytterligare utveckling av sjukdomen. Tryck på läs mer för att komma till länkas till hemsida.