Leverantörer

www.ksp.com

Kirwan Surgical Product är grundat 1979 och är idag ett ledande företag inom diatermiutrustning och operationstillbehör.

www.geuder.de

Geuder AG grundades 1951 av Hans Geuder Sr i Heidelberg, Tyskland. Geuder AG specialiserar sig på ögonkirurgiska instrument. I och med samman -slagningen med FLUORON har man även vätskor och färg för katarakt och retinal kirurgi.

www.bon.de

BON är en känd distributör på den tyska marknaden och representerar flera stora tillverkare i Europa. Via Årgus finner du produkter som TonUps och Vitreal S för att nämna några.

www.humanoptics.com

HumanOptics utvecklar, tillverkar IOL och intraokulära implantat av högsta kvalitét. Här finner du bland annat vår omtyckta Artficiella Iris. En helt unik patient-anpassad produkt som handmålas i Tyskland utifrån dina bilder.

www.eaglelabs.com

EagleLabs grundades 1988 och tillverkar operationstillbehör inom ögonsjukvården. Här finner du bland annat våra disc-filter och vår omtyckta viskokanyl.

www.iridex.com

Iridex var först med 810nm Diod laser sedan också med diodpumpad 532nm grön solidstate laser. Idag finns även 577nm gul laser. Oavsett behandling; t.ex. Retinal Multi spot, DME, AMD, MLT, Transskleral glaukom eller Öron har vi lasern för dig.  Iridex är den enda tillverkare som har MicroPulse i sina lasrar.

www.sharn.com

Företaget har funnits sedan 1983. Vi kom i kontakt med dem 1996 och har sedan dess sålt deras rengöringsborstar till främst sterilcentraler, centraloperationer och tandläkarmottagningar.

www.oasismedical.com

I San Diego, USA grundades Oasis 1987. Företaget har inriktat sig på engångsartiklar för oftalmologi, framförallt kanyler och knivar. I deras sortiment finns också våra populära pluggar för torra ögon.

www.visufarma.com

VISUfarma är ett företag baserat i Frankrike. De två pelarna är tårsubstitut och diagnostiska engångtest. Mest känt i Sverige är Adeno testet som vi sålt på svenska marknaden i flera år.

www.tomey.de

Tomey fokuserar på att ta fram ögondiagnostiska utrustningar. Axellängdsmätare Pachymetrar och OCT finns i deras produktsortiment. Tomey är ett innovativt företag och det pågår en ständig produktutveckling.

www.ophtec.com

Ophtec tillverkar bland annat vår omtyckta Irisfixerade Artisan lins, (tidigare även Verisyse) Idag har man nya Toriska och Presbyoptic IOL med continious transitional focus. Här finner du också vår förladdade kapselspannring-RingJect.

www.peschketrade.com

Peschke Trade är en Schweizisk tillverkare av Cross-linking utrustning och Riboflavin av mycket hög kvalitét. De erbjuder en rad olika alternativ inom CLX-lampor och B2 lösningar.


Jonny Wiberg
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 070 – 576 92 02
E-post: jonny@argusmedicinteknik.se


Carl-Johan Holm
Telefon: 0480 – 49 12 80
Mobil: 073-544 24 42
E-post: carl-johan@argusmedicinteknik.se