Leverantörer

Global spelplan, allt för att säkerställa en konkurrenskraftig portfölj.

Långsiktighet, stabilitet, nyfikenhet och människor.
Det är mycket som skall vägas in vid val av leverantör. Det skall inte bara vara bra produkter som passar vår marknad, det skall också finnas förutsättning för långsiktighet och då är människorna i företagen, precis lika viktiga.

Nedan finner du de företag vi representerar idag.


Kirwan Surgical Product är grundat 1979 och är idag ett ledande företag inom diatermiutrustning och operationstillbehör.


Geuder AG är specialister på ögon- kirurgiska instrument. I och med sammanslagningen med FLUORON har man nu även vätskor och färg för katarakt och retinal kirurgi.


BON är en känd distributör på den tyska marknaden och representerar flera stora tillverkare i Europa. Via Årgus finner du produkter som TonUps och Vitreal S för att nämna några.


HumanOptics utvecklar och tillverkar IOL och intraokulära implantat av högsta kvalitét. Här finner du bland annat vår omtyckta Artficiella Iris. En helt unik patient anpassad produkt som handmålas i Tyskland utifrån dina bilder.


EagleLabs grundades 1988 och tillverkar operationstillbehör inom ögonsjukvården.


Iridex var först med 810nm Diod laser och sedan också diodpumpad 532nm grön solidstate laser. Idag finns även 577nm gul laser. Oavsett behandling; t.ex. Retinal Multi spot, DME, AMD, MLT, Transskleral glaukom, eller t.o.m. öron, så har vi lasern för dig.  Iridex är den enda tillverkare som har MicroPulse i sina lasrar.


Företaget har funnits sedan 1983. Vi kom i kontakt med dem 1996 och har sedan dess sålt deras rengöringsborstar till främst sterilcentraler, centraloperationer och tandläkarmottagningar.


I San Diego, USA grundades Oasis 1987. Företaget är inriktat på engångsartiklar för oftalmologi. Framförallt kanyler och knivar. I deras sortiment finns också våra populära pluggar för torra ögon.

oasismedical.com


Bausch+Lomb är ett stort amerikansk företag. Sedan deras uppköp av Synergetics Inc, har vi på Årgus förmånen att fortsatt sälja dessa instrument, men nu under Bausch+Lombs paraply.


Tomey fokuserar på att ta fram ögondiagnostiska utrustningar. Axellängdsmätare, Pachymetrar och OCT finns i deras produktsortiment. Tomey är ett innovativt företag och det pågår en ständig produktutveckling.

Tomey.de


Ophtec tillverkar bland annat vår omtyckta Irisfixerade Artisan lins, (tidigare även Verisyse) Idag har man nya Toriska och Presbyoptic IOL med continious transitional focus. Här finner du också vår förladdade kapselspannring-RingJect.


Peschke Trade är en Schweizisk tillverkare av Cross-linking utrustning. PXL Sapphire 318 arbetar med 3 –  9 – 18  mW och den något mer avancerade PXL Platinum 330 lämnar 3 – 30 mW och har EyeTracker. Båda har bländare från 3-12 mm.