Leverantörer

Leverantörer

Global spelplan, allt för att säkerställa en konkurrenskraftig portfölj.

Långsiktighet, stabilitet, nyfikenhet och människorna.
Det är mycket som skall vägas in i våra val av leverantörer, de skall inte bara ha bra produkter som passar våra marknader, de skall finns förutsättning för långsiktighet, då är människorna i företagen, precis lika viktiga.

Nedan finner du de företag vi representerar idag.


Kirwan Surgical Product är grundat 1979 och är idag ett ledande företag inom diatermiutrustning och operationstillbehör.


Geuder AG specialiserar sig på ögonkirurgiska instrument. I och med samman -slagningen med FLUORON har man även vätskor och färg för katarakt och retinal kirurgi.


BON är en känd distributör på den tyska marknaden och representerar flera stora tillverkare i Europa. Via Årgus finner du produkter som TonUps och Vitreal S för att nämna några.


HumanOptics utvecklar, tillverkar IOL och intraokulära implantat av högsta kvalitét. Här finner du bland annat vår omtyckta Artficiella Iris. En helt unik patient-anpassad produkt som handmålas i Tyskland utifrån dina bilder.


EagleLabs grundades 1988 och tillverkar operationstillbehör inom ögonsjukvården. Här finner du bland annat våra disc-filter och vår omtyckta viskokanyl.


Iridex var först med 810nm Diod laser sedan också med diodpumpad 532nm grön solidstate laser. Idag finns även 577nm gul laser. Oavsett behandling; t.ex. Retinal Multi spot, DME, AMD, MLT, Transskleral glaukom eller Öron har vi lasern för dig.  Iridex är den enda tillverkare som har MicroPulse i sina lasrar.


Företaget har funnits sedan 1983. Vi kom i kontakt med dem 1996 och har sedan dess sålt deras rengöringsborstar till främst sterilcentraler, centraloperationer och tandläkarmottagningar.


I San Diego, USA grundades Oasis 1987. Företaget har inriktat sig på engångsartiklar för oftalmologi, framförallt kanyler och knivar. I deras sortiment finns också våra populära pluggar för torra ögon.

oasismedical.com


Bausch+Lomb är ett stort amerikansk företag. Sedan företagets uppköp av Synergetics Inc, har vi på Årgus förmånen att fortsatt sälja dessa instrument, men nu under Bausch+Lombs paraply.


Tomey fokuserar på att ta fram ögondiagnostiska utrustningar. Axellängdsmätare Pachymetrar och OCT finns i deras produktsortiment. Tomey är ett innovativt företag och det pågår en ständig produktutveckling.

Tomey.de


Ophtec tillverkar bland annat vår omtyckta Irisfixerade Artisan lins, (tidigare även Verisyse) Idag har man nya Toriska och Presbyoptic IOL med continious transitional focus. Här finner du också vår förladdade kapselspannring-RingJect.


Peschke Trade är en Schweizisk tillverkare av Cross-linking utrustning och Riboflavin av mycket hög kvalitét. De erbjuder en rad olika alternativ inom CLX-lampor och B2 lösningar.